بر اساس گفته های افسر پرونده، نرگس 16 ساله در شکایت خود مدعی شد که با همراهی یکی از دوستانش به جنگل نزدیک خانه شان رفته بود که با دسیسه قبلی مورد تجاوز وحشیانه 9 پسر شیطان صفت قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان،پلیس هند با شکایت دختری ۱۶ ساله به اداره پلیس مبنی بر تجاوز ۹ پسر نوجوان به او در جنگل تحقیقات خود را در این پرونده آغاز کرد.

بر اساس گفته های افسر پرونده، نرگس ۱۶ ساله در شکایت خود مدعی شد که با همراهی یکی از دوستانش به جنگل نزدیک خانه شان رفته بود که مورد تجاوز ۹ پسر مست قرار گرفت.

وی در ادامه افزود که موقع دست درازی ۹ پسر دوست او پا به فرار گذاشت که پس از ناپدید شدن دختر جوان پی برد که تجاوز ۹ پسر کار دوستش بوده چرا که به خاطر حسادتی که به زیبایی او داشت بارها تهدید به آزار و اذیت جنسی کرده بود اما نمی دانست که امکان دارد دختر جوان به خاطر حسادت با ۹ پسر او را مورد تجاوز قرار بدهد.

در حال حاضر پلیس رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده اما تاکنون ردپایی از متهمان و دختر هندی به دست نیاورده است