فراخوان سرمایه گزاری بخش خصوصی جهت احداث سیاهکل به بازکیاگوراب صادر شد.

به گزارش ندای گیلان از سیاهکل؛اسلامی فرماندار سیاهکل در حاشیه بازدید معاون وزیرراه شهرسازی در سیاهکل به خبرنگار ما گفت این پروژه بطول ۱۱ کیلو متر میباشد که فراخوان سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت احداث سیاهکل به باز کیاگوراب  صادر شده است.

وی افزود :با توجه به افزایش به آخذ مجوزات لازم از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و وزارت راه شهرسازی دستور فراخوان صادر شده است این بازدید عصر امروز صورت گرفته است

به گزارش ندای گیلان، نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با واگذاری احداث محور “سیاهکل به بازکیاگوراب” به بخش خصوصی موافقت کرده بود.

بر این اساس واگذاری 8.5 کیلومتر باقیمانده از 11 کیلومتر این محور در حوزه وزارتی وزارتخانه راه و شهرسازی انجام می‌شود.