با حکم مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، فاطمه میرزا نژاد عضو هیات رئیسه هیات انجمن ورزش های رزمی استان گیلان شد.

ندای گیلان:با حکم مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، فاطمه میرزا نژاد عضو هیات رئیسه هیات انجمن ورزش های رزمی استان گیلان شد.

در این حکم آمده است: