مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان به همراه موسی فکور فرماندار فومن از مجاری و منابع آبی شهرستان با توجه به سیلابهای اخیر بازدید میدانی بعمل آوردند.

به گزارش ندای گیلان از فومن، وحید خرّمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان به همراه موسی فکور فرماندار فومن از مجاری و منابع آبی شهرستان با توجه به سیلابهای اخیر بازدید میدانی بعمل آوردند، در این بازدید محمد صادق رجبی مدیر منابع آب شهرستان‌های فومن و شفت، مهدی خوش پسند بخشدار مرکزی و مسئولین محلی حضور داشتند.

بازدید از دیوار حائل احداث شده در ساحل راست رودخانه گشت رودخان، توسط اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(خ شهداء)، بازدید و ارائه طریق جهت بهبود وضعیت افت بستر رودخانه گشت رودخان واقع در روستای رودبارچیره که به یک گودال بزرگ تبدیل شده است، بهمراه بازدید از تخریب جاده دسترسی مجاور رودخانه قلعه رودخان(ساحل چپ)، کلفت و همچنین بازدید از رودخانه قلعه رودخان در مجاور واحد مسکونی خانواده شهید فیض الهی، بازدید از پروژه گابیونی سردهنه و نهر آبرسان راسته کنار واقع در گوراب پس و باز در ادامه بازدید از پل ماکلوان، ماسوله رودخان نیز صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان در این بازدید اعلام کرد: از رودخانه‌ها فاصله گرفته شود و حرائم حفاظتی رعایت شود، امکان دیوارچینی و گابیون‌بندی سراسر مسیر رودخانه‌ها وجود ندارد و این یعنی دست اندازی به نظام طبعیت و تأکید کرد: دیواره‌گذاری حفاظتی آخرین راه برای حفظ ابنیه یا تأسیسات خاص است نه اینکه تصور شود وظیفه و اصل در راستای مدیریت منابع بشمار می‌رود.

در پایان وحید خرّمی به همراه فرماندار شهرستان به دیدار خانواده شهیدان تسلیمی و فیض الهی رفت و در دیدار با مادر شهید فیض الهی با تعیین ضرب الاجل به پیمانکار، دستور ساخت دیواره حفاظتی در  روزهای آینده را صادر کرد.