همزمان با روز محیط بان فرماندار ماسال از محیط بان محیط زیست ماسال که طی ماموریت محیط بانی مصدوم شده بود، عیادت کرد.

به گزارش ندای گیلان،همزمان با روز محیط بان فرماندار ماسال از محیط بان محیط زیست ماسال که طی ماموریت محیط بانی مصدوم شده بود، عیادت کرد.
محمد جواد عامر به همراه رئیس محیط زیست و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ماسال با حضور در منزل محسن صابر از محیط بانان شهرستان که در حال انجام عملیات محیط بانی از ناحیه پا مصدوم شده بود، ضمن عیادت از ایشان با اهدای لوح تقدیر از زحمات وی تقدیر کرد.