مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۷۱۱ روستا، گفت: این عملیات با اعتبار هزار و ۸۲۵ میلیارد تومانی به بهره برداری می رسد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مازیار علیپور در عملیات اجرایی پروژه‌های محرومیت زدایی سپاه شامل آبرسانی به ۷۱۱ روستا با بیان اینکه این عملیات با اعتبار هزار و ۸۲۵ میلیارد تومانی به بهره برداری می‌رسد، اظهار کرد: طبق قرارداد، این عملیات باید طی ۳۰ ماه انجام شود و هدف پروژه نیز آبرسانی به ۷۱۱ روستای استان گیلان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اشاره به اینکه از ۷۱۱ روستای هدف، ۸۵ روستا فاقد آب است، تصریح کرد: اگر روستای فاقد آب دیگری در طول اجرای پروژه شناسایی شد، به این طرح آبرسانی اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح دو معین برای استان گیلان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: معین اول قرارگاه خاتم در شرق استان و معین دیگر طرح آبرسانی به روستاهای گیلان نیز بسیج سازندگی سپاه قدس در غرب گیلان است.

علیپور با اشاره به آبرسانی به ۱۱ شهرستان گیلان، گفت: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده است و عملیات اجرایی در سه نقطه استان نیز از امروز آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با بیان اینکه طی اجرای عملیات آبرسانی، مخزن در سایت حسن آباد روستای خرشتم در شرق گیلان ساخته می‌شود افزود: سایت دوم نیز شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه است که خط انتقال آب توسط قرارگاه خاتم در این نقطه راه اندازی می‌شود.

وی تصریح کرد: سایت سوم طرح عملیات آبرسانی به روستاهای گیلان، اجرای خط انتقال برای شهرستان تالش است.