با تلاش شبکه تعاونی روستایی وتولید روستایی تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان، درسال زراعی گذشته، حدود 40256 تن انواع کودهاي شیمیایی پایه تکلیفی و غیرتکلیفی بین کشاورزان گیلانی توزیع گردیده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت و به نقل از مدیر تعاون روستایی استان گیلان؛ در راستای ارائه خدمات حرفه ای به تولیدکنندگان محصولات دامی، زراعی وباغی وحمایت از تولید محصولات اعضای شبکه تعاونیهای تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان، در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ ، بیش از ۳۷۴۵۶ تن انواع کودهای شیمیایی پایه تکلیفی و حدود ۲۸۰۰ تن کودهای غیرتکلیفی بین کشاورزان تولید کننده، توزیع شده است.

عباس جعفرپور مدیرتعاون روستایی استان گیلان با اعلام این خبر همچنین گفت:درطول مدت یادشده بمنظور کنترل آفات، بیماریها و علفهای هرز محصولات زراعی و باغی ، حدود ۱۳۲ هزار لیتر انواع سموم شیمیایی توسط دواتحادیه تعاونی روستایی و تعاونی تولید روستایی استان، برای شرکتهای تعاونی روستایی وتولید روستایی سراسر استان گیلان، تدارک و بین کشاورزان عزیز استان توزیع شده است.

وی با اشاره به نقش تعاونیهای کشاورزی در توزیع نهاده های دامی گفت: شبکه تعاونیهای کشاورزی دامداران سراسر استان گیلان همانند سایر تشکلها در راستای تامین نیازهای حرفه ای اعضای خود از ابتدای سالجاری تا کنون ،  ۱۹۶۰۰ تن انواع سبوس، تفاله، کنسانتره بین دامداران عزیز گیلان توزیع کرده است.