طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، علی محمدزاده جوریابی نایب رییس شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .

به گزارش ندای گیلان از رشت، طی حکمی از سوی  ارسلان سالاری – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر علی محمدزاده جوریابی به عنوان نایب رییس شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد