علیرضا زهری با کسب ۱۱ رای از ۱۸ آرای ماخوذه برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیات ورزش‌های همگانی استان گیلان انتخاب شد.

ندای گیلان:در مجمع انتخابات ریاست هیات ورزش‌های همگانی استان که با حضور حسین دهقان دبیر فدراسیون در رشت برگزار شد، علیرضا زهری با کسب ۱۱ رای از ۱۸ آرای ماخوذه برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس این هیات ورزشی در گیلان انتخاب شده است.

پیش از این ابوالفضل صادقی عهده دار ریاست هیات ورزش‌های همگانی گیلان بود.

سید رضا رحیمی مقدم، ابوالفضل صادقی و سید محمد قنبرزاده دیگر کاندیدای احراز پست ریاست هیات ورزش‌های همگانی گیلان در این مجمع بودند.