پایگاه خبری حرف اول در بین اسامی داوطلبان مطرح شهرستان شفت یک نظرسنجی انتخاباتی برگزار کرد که گزینه های آن را سید تقی موسویان، عباس رجب پور، سید کریم معصومی و سایر گزینه ها تشکیل میدادند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،  پایگاه خبری حرف اول در بین اسامی داوطلبان مطرح شهرستان شفت یک نظرسنجی انتخاباتی برگزار کرد که گزینه های آن را سید تقی موسویان، عباس رجب پور، سید کریم معصومی و سایر گزینه ها تشکیل میدادند.

مخاطبان این رسانه پر مخاطب در پایان نظر سنجی با ۳۶ درصد عباس رجب پور، ۲۸ درصد سید تقی موسویان، ۲۲ درصد سید کریم معصومی و ۱۴ درصد سایر افراد را دارای اقبال مردمی در انتخابات مجلس فومن و شفت در بین کاندیداهای شفتی دانستند. عباس رجب پور دوره قبل نفر سوم انتخابات فومن و شفت شده بود و سید تقی موسویان نیز در دوره مجلس دهم، نفر چهارم انتخابات فومن و شفت بود. همچنین چهره های دیگر نیز از شهرستان شفت در انتخابات پیش رو پیش ثبت نام‌ کرده اند که به دلیل عدم فعالیت چشمگیر و محدودیت اسمی نظرسنجی، در لیست فوق قرار نگرفتند.