ظرفیت بخش فوق توزیع پست 230/63/20 کیلوولت رشت شمالی 100 درصد افزایش می یابد.

به گزارش ندای گیلان ز رشت، با هدف افزایش ظرفیت بارگیری، اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت، ظرفیت بخش فوق توزیع پست 230/63/20 کیلوولت رشت شمالی در استان گیلان از 40 مگاولت آمپر به 80 مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.
محمد افتخاری، مجری طرح پست های شرکت برق منطقه ای گیلان، در جریان بازدید خبرنگاران از این پروژه گفت: پروژه افزایش ظرفیت بخش فوق توزیع پست رشت شمالی با توجه به رشد بار خانگی و تجاری در مناطق شمالی شهرستان رشت در حال انجام است.
مجری طرح پست ها گفت: پست رشت شمالی یکی از پست های حساس و مهم استان بوده و پست های مهمی را در شهر رشت ،بخش های شمالی شهرستان رشت وبندرانزلی تغذیه می کند و با توجه به این مهم، افزایش ظرفیت این پست از اولویت ممتاز و خاصی برخوردار است.
افتخاری گفت:  این پروژه شامل بخش های طراحی و مهندسی، ساختمانی، تامین تجهیزات و نصب، تست و راه اندازی می باشد. عملیات اجرایی پروژه از دی ماه سال 1400 آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 37 درصدی در حال اجرا می باشد.
وی افزود: با بهره برداری از این پروژه با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال، ظرفیت بخش فوق توزیع پست به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت و 30 هزار مشترک از آن بهره مند خواهند شد. پیش بینی می شود در صورت تامین نقدینگی مناسب، این پروژه قبل از پیک بار سال 1403 به بهره برداری برسد