به همت بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود، در جشنواره جهادی خدمت و بسیج سازندگی در روستای سرلیل منطقه لات لیل شهرستان لنگرود ، ویزیت رایگان صورت می گیرد.

به گزارش ندای گیلان،بسیج جامعه پزشکی لنگرود  با مشارکت شبکه بهداشت و درمان لنگرود در نظر دارد  در  راستای برگزاری جشنواره جهادی خدمت و بسیج سازندگی، خدمات رایگان شامل ویزیت عمومی، دندانپزشکی، خدمات آموزشی بهداشتی، مامایی و باروری، صبح روز چهارشنبه نهم مردادماه جاری  برای مردم محروم و کم برخوردار  روستای سرلیل منطقه لات لیل شهرستان لنگرود  ارایه نماید.