مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت:بالاترین ضریب نفوذ تلفن همراه استان مربوط به شهرستان رشت با بیش از ۲۰۰ درصد است که نشان دهنده استفاده برخی افراد از بیش یک سیمکارت است.

به گزارش ندای گیلان،مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان ب در جلسه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات صومعه سرا با اشاره به اینکه داشتن تلفن ثابت یکی از مهم ترین شاخص های ارتباطی به شمار می رود، افزود: در شهرستان صومعه سرا حدود ۵۹ هزار خط تلفن ثبت شده وجود دارد که از این تعداد ۴۹ هزار و ۶۹۱ خط فعال است.

وی با بیان اینکه ضریب نفوذ تلفن ثابت در شهرستان صومعه سرا حدود ۳۴ درصد است، گفت: از این نظر شهرستان صومعه سرا در جایگاه سیزدهم استان گیلان قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در ادامه با اشاره به اینکه ضریب نفوذ ۴۲ درصد تلفن ثابت در حوزه شهری و جایگاه ۱۶ شهرستان در این زمینه در سطح استان آن را برای شهرستانی همانند صومعه سرا قابل قبول نیست ، خاطرنشان کرد: در حوزه روستایی نیز ضریب نفوذ تلفن ثابت ۲۶.۹۶ درصد بوده که در جایگاه ۱۰ استانی قرار دارد.

وی همچنین به بهره مندی هفت روستای شهرستان صومعه سرا از سیستم های wll اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط امروز این سیستم ها پاسخگوی نیازمندهای مردم مناطق روستایی نیست و اقداماتی در راستای حل این مشکل صورت گرفته است.

توکلی با اشاره به اینکه دومین شاخص ارتباطی مربوط به تلفن همراه است که شهرستان صومعه سرا در مجموع سه اپراتور دارای ۱۱۸ هزار و ۳۸۴ مشترک است، گفت: ضریب نفوذ مشترکین تلفن همراه در این شهرستان ۹۴.۶۵ درصد است.

وی به جایگاه هفتم شهرستان صومعه سرا از این نظر در استان اشاره و اظهار کرد: بالاترین ضریب نفوذ در این شاخص مربوط به شهرستان رشت با بیش از ۲۰۰ درصد است که نشان دهنده استفاده برخی افراد از بیش یک سیمکارت است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان به شاخص بهره مندی صومعه سرا به تفکیک اپراتورها نیز اشاره و خاطرنشان کرد: شهرستان صومعه سرا در حوزه اپراتور همراه اول دارای ۴۲ هزار و ۷۵۷ مشترک با ضریب نفوذ ۳۹.۷۸ درصد است.

وی افزود: این اپراتور در شهرستان صومعه سرا دارای ۲۹ دفتر و ۶۶ سایت بوده که در این میان متاسفانه۴۱ سایت نسل ۲ همچنان فعال هستند که برنامه های برای تبدیل این سایت ها به نسل ۳ و ۴ در دستور کار است.

توکلی یادآورشد: از این تعداد همچنین ۱۷ سایت نسل ۳ و هشت سایت نسل ۴ در سطح شهرستان فعالیت می کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با بیان اینکه ۱۳۲ روستای شهرستان صومعه سرا تحت پوشش اپراتور همراه اول است که نشان دهنده فعالیت خوب این اپراتور در بخش روستایی است، ادامه داد: شهرستان از این نظر در جایگاه هفتم استان قرار دارد.

وی به ضریب نفوذ اپراتور دوم با ۶۳ هزار و ۱۹۰ مشترک در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: ضریب نفوذ این اپراتور در شهرستان صومعه سرا ۵۰.۵۲ درصد است.

توکلی با اشاره به اینترنت به عنوان شاخص سوم در حوزه ارتباطات، افزود: براساس آخرین آمار حدود ۱۹ هزار و ۲۵۴ مشترک ADSL فعال داریم. در این زمینه ضریب نفوذ اینترنت درشهرستان صومعه سرا ۴۵.۰۸ درصد است.