۴ هزار صیاد گیلانی عضو ۵۰ شرکت تعاونی پره از امروز برای کسب روزی حلال دل به دریا زدند.

به گزارش ندای گیلان،عظیم مدبری، مدیرکل شیلات استان گیلان گفت: فصل صید انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر هر ساله از ۲۰ مهر ماه آغاز می‌شود و تا فروردین سال بعد ادامه می‌یابد.

وی افزود: ۴ هزار صیاد گیلانی عضو ۵۰ شرکت تعاونی پره از امروز برای کسب روزی حلال دل به دریا زدند.

مدیرکل شیلات گیلان پیش بینی کرد: صیادان درصورت شرایط جوی مناسب، امسال بیش از ۲ هزار تن ماهی از خزر صید کنند.

مدبری ادامه داد: همزمان با آغاز فعالیت صیادان، بیش از ۲۰ هزار نفر هم در مشاغل توربافی، طناب بافی، حمل و نقل، بازار و صنایع فرآوری ماهی آغاز به کار می‌کنند.

وی تصریح کرد: برای حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر امسال بیش از ۱۷۵ میلیون قطعه بچه ماهی در رودخانه‌های منتهی به خزر رها شده است.

 

سفید، کفال، سیم وسوف بیشترین ماهیان استخوانی دریای خزر هستند.