روزنامه های گیلان صبح امروز با پرداختن به موضعاتی همچون اظهارنظر نمایندگان برای انتخاب استاندار گیلان و ساخت و ساز ویلا و تخریب طبیعت گیلان در گیشه روزنامه فروشی ها عرضه شدند.

به گزارش ندای گیلان،صفحه اول روزنامه های گیلان در ادامه آمده است: