روزنامه های گیلان صبح امروز در صفحه اول خود به واکنش های ادامه دار به طرح انتقال آب خزر پرداختند و در خصوص اعتبارهای تصویب شده سفر رئیس جمهور به گیلان نوشتند.