روزنامه های گیلان امروز به موضوعاتی همچون خشک شدن بخش عظیمی از تالاب انزلی و حذف یارانه واردات چای پرداختند.