روزنامه های گیلان صبح امروز با پرداختن به موضوعاتی همچون انتصاب سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انتشار شاخص قیمت خدمات و کالاها توسط سازمان مدیریت گیلان به گیشه روزنامه فروشی ها آمدند.