روزنامه های گیلان صبح امروز با پرداختن به موضوعاتی همچون ثبت جهانی جنگل های هیرکانی و سفر وزیر ارشاد به گیلان به گیشه در روزنامه فروشی ها عرضه شدند.