روزنامه های گیلان صبح امروز با پرداختن بو موضوعات مختلف استانی و کشوری به گیشه روزنامه فروشی ها آمدند.