روزنامه های گیلان با پرداختن به موضوعاتی همچون خطر بازگشت پیک شیوع کرونا در استان و بازگشایی مساجد از نیمه رمضان در گیشه روزنامه فروشی ها عرضه شدند.

به گزارش ندای گیلان، صفحه اول روزنامه های گیلان در ادامه آمده است: