روزنامه های گیلان امروز به ماجرای قتل رومینا دختر نونهالی اهل تالش پرداخته و در مورد خطر افزایش شیوع کرونا نیز تیتر زده اند.

به گزارش ندای گیلان،روزنامه های گیلان در ادامه آمده است: