روزنامه های گیلان صبح امروز درحالی به گیشه روزنامه فروشی ها آمدند که ویروس کرونا و اخبار پیرامون آن در قالب تیترهای ریز و درشت صفحات این نشریات نقش بسته است.