روزنامه های گیلان درحالی در گیشه روزنامه فروشی ها عرضه شدند که تیترهایی پیرامون ویروس کرونا در صفحه اول همه این نشریه ها نقش بسته است.

به گزارش ندای گیلان، صفحه اول روزنامه های استان در ادامه آمده است: