ندای گیلان :روزنامه های استان امروز از انتخابات ،برگزاری جشنواره ی مد و لباس اسلامی،پرداخت مطالبات چای کاران،سخنان مهم هاشمی و کنارگیری مربی ملوان از سمت خود تیتر زدند

به گزارش ندای گیلان روزنامه های استان امروز از انتخابات ،برگزاری جشنواره ی مد و لباس اسلامی،پرداخت مطالبات چای کاران و کنارگیری مربی ملوان از سمت خود تیتر زدند

1999910 1999911 1999913 1999915