فرماندار فومن با بیان اینکه تا امروز تخلف خاصی صورت نگرفته ، گفت:  باتوجه به جلسات مختلف با کاندیداها و مسئولان ستادهای آنان ، بایدها و نبایدها تذکر داده شده و فضای خوب، آرام همراه با شور و نشاط خوبی در شهرستان را شاهد هستیم.

به گزارش ندای گیلان از فومن،محمدرضا محسنی در گفت وگویی فضای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان را فضایی مناسب عنوان کرد و اظهار داشت: از روز اول موعد قانونی تبلیغات انتخابات، فضای با نشاطی وجود دارد.

 وی با بیان اینکه تا امروز تخلف خاصی صورت نگرفته ، ادامه داد:  باتوجه به جلسات مختلف با کاندیداها و مسئولان ستادهای آنان ، بایدها و نبایدها تذکر داده شده و فضای خوب، آرام همراه با شور و نشاط خوبی در شهرستان را شاهد هستیم.

به گفته فرماندار فومن مجموع شعبه های اخذ رأی این شهرستان ۱۴۴  شعبه است که از این تعداد۳۰ شعبه شهری و ۱۱۴ شعبه روستایی است ضمن آنکه همه شعبات اخذ رأی ثابت هستند.

شهرستان‌های فومن و شفت یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارند.