مهدوی گفت: شورای اسلامی شهر رشت باید در این رابطه تصمیم درستی و به موقعی بگیرد و کمتر دنبال استیضاح باشد

به گزارش ندای گیلان،سید عیسی مهدوی در گفتگویی در مورد استیضاح شهردار رشت، اظهار کرد: قانون اساسی در بدنه نظام جمهوری اسلامی این حق را به شوراهای اسلامی شهرها داده است که در مورد مدیریت شهرداری ها مستقیم تصمیم بگیرند.

وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: طرح موضوع  «استیضاح شهردار» به این معناست که تعاملات خوبی بین شورای اسلامی شهر رشت با شهرداری رشت وجود ندارد.

فرماندار رشت با تاکید براینکه استیضاح شهردار روال قانونی است که قانون گذار این حق قانونی را به شوراهای اسلامی شهر ها داده است،  اضافه کرد: شورای اسلامی شهر رشت از این قاعده مستثنی نیست.

مهدوی با اشاره به اینکه شهردار رشت باید پاسخگویی درستی در برابر طرح استیضاح از سوی شورای اسلامی شهر رشت داشته باشد، ابراز کرد: ای کاش استیضاح شهردار رشت پیش نمی آمد.

مهدوی اظهار کرد: شورای اسلامی شهر رشت باید در این رابطه تصمیم درستی و به موقعی بگیرد و کمتر دنبال استیضاح باشد./کاسپین