محمد پورناصرانی ضمن اظهار تاسف از عدم اجرای روند صحیح پروژه بازآفرینی شهر رشت خاطرنشان کرد: شهر رشت در روند باز آفرینی خود نسبت به دیگر شهرهایی که همزمان با رشت آغاز به بازآفرینی کرده بودند بسیار عقب ماند.

به گزارش ندای گیلان،معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت  با تاکید بر وقوع اتفاقات خوب در پروژه های بازآفرینی شهر رشت بیان داشت: شهرداری رشت با همراهی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اداره کل راه و شهرسازی توانست اتفاقات خوبی را در این زمینه رقم زند.

محمد پورناصرانی ضمن اظهار تاسف از عدم اجرای روند صحیح پروژه بازآفرینی شهر رشت خاطرنشان کرد: شهر رشت در روند باز آفرینی خود نسبت به دیگر شهرهایی که همزمان با رشت آغاز به بازآفرینی کرده بودند بسیار عقب ماند.

وی تغییرات پی در پی مدیریت شهری را مهم ترین دلیل عدم تحقق برنامه های بازآفرینی رشت در مسیر واقعی عنوان کرد و افزود: امید است با حضور دکتر حاج محمدی در مسند شهرداری و با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پارلمان محلی و پشتیبانی سازمان بازآفرینی کشور بتوانیم پروژه بازآفرینی شهری را در مسیر واقعی هدایت در پروسه زمانی مناسب تقدیم شهروندان فهیم رشت کنیم.