ناصر حاج محمدی خاطر نشان کرد: برای عبور و مرور عابران و خودروها در شهر ضرورت دارد که پس از اجرای هر عملیات حفاری در معابر شهری، در اسرع وقت نوار حفاریها ترمیم گردد تا برای شهروندان مشکل ساز و دردسر آفرین نشود.

به گزارش ندای گیلان،ناصر حاج محمدی در دیدار با مهندس حسین اکبر راه های همکاری متقابل را بررسی کرد.

در این دیدار که دکتر احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر و همچنین فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز حضور داشتند، دو طرف در زمینه بررسی ترمیم نوار حفاریهای شرکت گاز استان و لزوم برقراری همکاریهای متقابل به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکتر ناصر حاج محمدی در سخنانی خاطر نشان کرد: برای عبور و مرور عابران و خودروها در شهر ضرورت دارد که پس از اجرای هر عملیات حفاری در معابر شهری، در اسرع وقت نوار حفاریها ترمیم گردد تا برای شهروندان مشکل ساز و دردسر آفرین نشود.

مهندس حسین اکبر هم در این نشست با استقبال از طرح این موضوع قول مساعدت و همکاری در زمینه ترمیم نوار حفاریها را با شهرداری رشت داد.