شهردار رشت پیش در نخستین روز هفته از پارک های رشت بازدید کرد.

به گزارش ندای گیلان، محمد احمدی شهردار رشت از ساعات اولیه صبح نخستین روز کاری هفته از پارک‌ها و فضاهای سبز شهر بازدید کرد.

احمدی با تاکید بر رسیدگی و ساماندهی پارک‌ها و فضاهای سبز شهری دستورات لازم را به حوزه‌های خدمات شهری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای تجهیز، نظافت و نظارت بر پارک ها صادر کرد.

گفتنی است این بازدید در ساعات اولیه صبح پیش از آغاز ساعات اداری صورت گرفت.

در این بازدید محمد حسن علیپور عضو شورای شهر رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.