معاونت خدمات شهری شهرداری رشت گفت: شهرداری رشت تنها می تواند آن کودکانی را نگهداری کند که از طریق دستگاه قضایی به آنها معرفی می شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت،علی مقصودی معاون خدمان شهری شهرداری رشت در جلسه شورا با اشاره به اینکه شهرداری رشت با دستفروشان همواره با عطوفت برخورد می کند به خدماتی که در سامانکده رشت و همچنین گرمخانه شهرداری به افراد بی سرپرست ارائه می شود اشاره کرد و گفت: ما همچنین در مرکز پرتو کودکان کار و خیابانی را نگهداری و پذیرایی می کنیم.
وی تاکید کرد: ما در مرکز ماده ۱۶ یک ساختمان مخروبه را تحویل گرفتم و پس از بازسازی الان یک ساختمان مدرن با تجهیزات را تحویل دادیم که دارد خدمات بسیاری ارائه می دهد.
معاونت خدمات شهری شهرداری رشت سپس به موضوع کودکان کار و اینکه جمع آوری، اهراز هویت و نگهداری آنها طبق قانون هر یک بر عهده یک دستگاه ویژه است، گفت: شهرداری رشت تنها می تواند آن کودکانی را نگهداری کند که از طریق دستگاه قضایی به آنها معرفی می شود.
در ادامه فاطمه شیرزاد عضو شورای شهر رشت بیان داشت: شورا و شهرداری رشت در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابانی جدی است و در این زمینه از هیچ تلاشی هم فرو گذار نیست.

شیرزاد به تشکیل جلسات کمیته مناسب سازی نیز اشاره کرد و افزود: همه مدیران شهرداری در این زمینه توجیه هستند و با علاقه مندی هم کار می کنند.
وی  گفت: ان شاء الله این موضوع در یک نشست ویژه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز به طور جدی دنبال می شود.
شیرزاد تاکید کرد: تنگناها و مشکلات را می پذیریم اما باید به ما حق بدهید که در این زمینه دست تنها هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد با اطلاع رسانی و فرهنگسازی می توان از سمن ها و تشکلهای مردم نهاد در ساماندهی کودکان کار و خیابانی بیشتر استفاده شود.