اسلامی خطاب به اعضای شورای پنجم سیاهکل با اشاره به این نکته که شما شورای شهر هستید نه شورای شهرداری،گفت: من از شما می خواهم از هم اکنون مشکلات و نارسایی های شهر را احصاء کنید

به گزارش ندای گیلان،رضا اسلامی در دیدار با منتخبین شورای پنجم شهر سیاهکل ضمن تبریک اظهار کرد: کار کردن در سیاهکل به لحاظ داشتن مردمان خوب و با فرهنگ بسیار آسان است.

فرماندار سیاهکل  خطاب به منتخبین مردم در شورای شهر سیاهکل گفت: مردم به شما اعتماد کرده اند و  شما را به عنوان نماینده خود در شورای شهر برگزیده اند و باید امانت دار خوبی برای مرم باشیم.

وی خطاب به آنان با اشاره به این نکته که شما شورای شهر هستید نه شورای شهرداری،گفت: من از شما می خواهم  از هم اکنون مشکلات و نارسایی های شهر را احصاء کنید و  در صدد حل مشکلات مردم بربیاید.

اسلامی خاطرنشان کرد:من نیز تمام تلاش خود را جهت کمک به شما منتخبین مردم در شهر سیاهکل بکار خواهم گرفت و از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد.
گفتنی است آقایان 1- فرداد قنبری 2- ارسلان عزتی کلامسری 3- محمد علی دلیلی دیلمانی 4- حمید رضا شیرین کام چوری 5- جاوید کاکائی سیاهکلی از جمله افرادی بودند که در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر سیاهکل برگزیده شدند.