رئیس اداره تعمیرات خطوط شركت سهامی برق منطقه اي گیلان از شستشوی 7064 مقره آلوده و تعویض 12 مقره خبر داد.

به گزارش ندای گیلان،« مهران صدر ممتاز » رئیس اداره تعمیرات خطوط شركت سهامي برق منطقه اي گيلان  ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ و افزایش پایداری شبکه، تأمین برق مطمئن و پایدار و پیشگیری از وقوع هرگونه خاموشی ناخواسته احتمالی و افزایش ضریب آمادگی و اطمینان شبکه برق، پروژه شستشو و تعویض مقره های خط 400کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان انجام شد.
وی افزود: مقره های آلوده خط 400کیلوولت سیکل-شهید غایتی زنجان توسط شرکت مبتکران قدرت انرژی ایرانیان با دستگاه مقره شور شستشو شدند. پروژه شستشوی مقره های آلوده خط 400کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان از تاریخ  21 تا  26 اردیبهشت و به مدت 6 روز با اخذ خاموشی از دیسپاچینگ ملی توسط دو اکیپ اجرایی مستقل انجام شد.
صدر ممتاز گفت: در این پروژه که بر روی 34 دستگاه دکل انجام شد تعداد 7064 مقره آلوده مورد شستشو قرار گرفتند. همچنین تعداد 12 مقره تعویض شدند.
وی در خصوص اهمیت و ضرورت انجام پروژه شستشوی مقره های آلوده گفت: برای ارائه عملکرد صحیح مقره ها باید به طور منظم شستشو داده شوند تا میزان آلودگی های آن از حد مجاز عبور نکند. استمرار انتقال برق مطمئن از طرق خطوط فشار قوی مستلزم عاري بودن آن ها از آلودگی است.
رئیس اداره تعمیرات خطوط تصریح کرد: در واقع حفظ استمرار انتقال برق از طريق خطوط فشار قوی، مستلزم سرویس و نگهداری خطوط انتقال است که شستشوي مقره هاي اين خطوط ، از بهترين روش هاي نگهداری مي باشد.
وی اضافه کرد: اجرای پروژه شستشوی مقره های آلوده قبل از پيك تابستان امسال برای آمادگی کامل و عبور از پيك بار می باشد تا احتمال خروج ناخواسته خطوط انتقال برق كاهش يابد.
گفتنی است که خط 400کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان وظیفه تبادل انرژی بین نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان با پست شهید غایتی زنجان را عهده دار است.