عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: اگر رفع اصل ۷۵ صورت بگیرد شورای نگهبان حتماً با طرح رتبه‌بندی معلمان موافقت خواهد کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا فردا طرح رتبه‌بندی معلمان به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید و اشکالات شورای نگهبان برطرف خواهد شد، افزود: شورای نگهبان چند اشکال به این طرح وارد کرد که اصلی‌ترین آن اشکالات، وجود اصل ۷۵ بوده است.

وی با بیان اینکه ابهامات دیگر موجود در طرح به راحتی قابل حل است، ادامه داد: باید تلاش کنیم تا با هماهنگی و تفاهم با سازمان برنامه و بودجه موضوع اصل ۷۵ را حل کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون روز یکشنبه حتماً تصمیمات لازم را برای سرانجام رسیدن این طرح خواهد گرفت، گفت: به هر حال این تصمیمات گرفته خواهد شد اما اینکه شورای نگهبان تصمیمات اتخاذ شده را این بار قبول کند یا نه، این بحث دیگری است.

نماینده کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه تفاهم کمیسیون آموزش با سازمان برنامه هم اینگونه خواهد بود که اگر دولت با آنچه روز یکشنبه در کمیسیون آموزش به تصویب رسد، موافقت کند اصل ۷۵ تکرار نمی‌شود، افزود: اعلام موافقت دولت در صحن علنی موجب می‌شود این بار دیگر اصل ۷۵ پیش نیاید.

زاهدی با تاکید بر اینکه موضوع اصلی مخالفت شورای نگهبان وجود اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: اگر رفع اصل ۷۵ صورت بگیرد، شورای نگهبان حتماً با طرح رتبه‌بندی معلمان موافقت خواهد کرد.

بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح‌هایی که نمایندگان مجلس در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، تنها در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن روش جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.