مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: پشت سد سفیدرود ، 700 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده که در این فصل از سال بسیار مطلوب است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: در حال حاضر ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب پشت بزرگ ترین سد مخزنی استان ذخیره شده است.

وحید خرّمی افزود: ورودی سد سفیدرود در حال حاضر ۶۱ متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن ۵ متر مکعب بر ثانیه است.

وی با مناسب دانستن میزان ذخیره آب پشت سد سفیدرود از شالیکاران خواست با عمل به توصیه‌های جهاد کشاورزی استان مبنی بر شتاب دهی به شخم زمستانه بر اساس تقویم زراعی پیش روند.

سد سفیدرود با ظرفیت یک میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب، آب زراعی ۱۷۲هزار هکتار از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار گیلان را تامین می کند.