با توجه به ضرورت استفاده از سی تی اسکن در ایام کرونا، رنج های زیادی را مردم شهرستانهای گیلان متحمل می شوند تا خود را به رشت برسانند که این امر برای خود آن بیماران، مخصوصا بیماران کرونایی و سایر مردم خطرناک است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، سید کاظم دلخوش که به یکی از چهره های ماندگار گیلان در جهت خدمت به مردم در کسوت نمایندگی مجلس بدل گردیده است در شرایط سخت تحریمی و کمبود بودجه کشور اقدامات موثری را برای مردم حوزه انتخابیه خود انجام داده است که نظیرش را کسی نتوانسته به انجام برساند.
پس از نهضت مثال زدنی آسفالت شهرستان صومعه سرا در دوره گذشته (که جمله معروف دلخوش جلوی مرغ لانهای مردم صومعه سرا را نیز آسفالت کرده) اینبار نوبت به دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان رسید که یکی از اقدامات بسیار ارزشمند و آرزوی مردم شهرستانهای گیلان است که مجبورند به رشت عزیمت کرده تا بتوانند سی تی انجام دهند.
با توجه به ضرورت استفاده از سی تی اسکن در ایام کرونا، رنج های زیادی را مردم شهرستانهای گیلان متحمل می شوند تا خود را به رشت برسانند که این امر برای خود آن بیماران، مخصوصا بیماران کرونایی و سایر مردم خطرناک است.
مردم صومعه سرا با دعای خیر و تشویق سیدکاظم دلخوش در فضای مجازی، نماینده محبوب خود را همراهی کردند که این امر یک درس عبرت برای سایر نمایندگان مجلس استان گیلان بشمار می رود.