با تایید صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات مجلس در صومعه سرا شمار نامزدهای این حوزه انتخابیه درحالی به 10 نفر رسید که رقبای اصلی کاظم دلخوش از حضور در انتخابات بازمانده اند.

به گزارش ندای گیلان از صومعه سرا، با پایان زمان رسیدگی به شکایت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سید رسول موسوی از حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا موفق شد تایید صلاحیت خود را از شورای نگهبان دریافت و به جمع نامزدهای تایید شده دیگر بپیوندد.

از سوی دیگر درحالی که حامیان شجاع اسرار پوش رقیب سنتی کاظم دلخوش نماینده کنونی این شهرستان منتظر دریافت تایید صلاحیت توسط وی بودند،خبری از تایید صلاحیت وی نشد و به این ترتیب نماینده صومعه سرا کارزار انتخاباتی خود را با خیال راحتی ادامه خواهد داد.

در این شهرستان پیشتر سید کاظم دلخوش اباتری ،محمدنقی رنجبر چوبه ،انوش مهربان مرجقل ،جواد دل زنده دار اباتری ،فاروق آقاجانی ، یونس مرادی پور ،

سید عباس موسوی مناره بازاری ، وحید مهدوی لیفشاگرد  و سید رسول موسوی چوبه توانسته بودند تایید صلاحیت خود را دریافت کنند.