رییس شبکه دامپزشکی صومعه سرا گفت: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیماری مهم و مشترک بین انسان و دام است که توسط انگلهای خارجی بدن دام منتقل و سبب بروز تلفات انسانی می شود.

به گزارش ندای گیلان،دکتر مهدی بهروزی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان صومعه سرا گفت: این طرح با هدف مبارزه با انگل های خارجی بدن دام در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های منتقله توسط آنها از جمله تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) در مراتع اطراف تالاب انزلی(سیاه درویشان) و مراتع ییلاقی تنیان صومعه سرا به انجام رسید.

وی در ادامه گفت: مجموعا یکهزار و 330 راس دام بزرگ، دو هزار و 510 راس دام سبک و پنج هزار و 720 مترمربع جایگاه بر علیه انگل های خارجی بدن دام سمپاشی شدند.
رییس شبکه دامپزشکی صومعه سرا افزود: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیماری مهم و مشترک بین انسان و دام است که توسط انگلهای خارجی بدن دام منتقل و سبب بروز تلفات انسانی می شود، لذا سمپاشی بدن دام و جایگاه دام از مهمترین راههای پیشگیری از بروز این بیماری است.