دکتر بابایی از اجرای عملیات سمپاشی دام و جایگاه دام در سه ماهه نخست سال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش  ندای  گیلان، دکتر بابایی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فومن گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری های ناشی از انگل های خارجی دام، طرح مبارزه با ناقلین این بیماری ها با همکاری دهیاران، اعضاء شوراهای اسلامی روستاها و دامداران در این شهرستان اجراء شد.

دکتر بابایی افزود: در این طرح تعداد سه هزار و 570 رأس دام سنگین، تعداد یکهزار و 670 رأس دام سبک و 45 هزار و 927 متر مربع جایگاه نگهداری و اماکن دامی سمپاشی شدند.