رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:برای جبران خسارت های ناشی از برف گیلان50 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان، رییس سازمان بودجه باحضور در رشت گفت:سعی خواهیم کرد مشکلات این استان رفع شود.
نوبخت گفت: دلیل حضور من در رشت رسیدگی به مشکلات استان گیلان در مورد خسارت سنگین بارش برف بوده است.
نوبخت بابیان اینکه باتوجه به بازدید  هوایی از مناطقی که برف زیاد بوده انجام شده است راهها باز است و تردد انجام میشود افزود:به دلیل نقص خودرو و نداشتن زنجیر چرخ ،مسیر قطع شده و باعث ترافیک میشود.
رییس سازمان بودجه گفت: متاسفانه همه راههای فرعی بسته است ودسترسی روستاها هم قطع شده است.
نوبخت با اظهار تاسف بیان داشت:پنج وشش درصد ازمشترکین مناطق این استان برق ندارند .
نوبخت با اشاره به اینکه فردا صبح وزیر نیرو برای رفع مشکل استان در رشت حضور پیدا خواهد کرد گفت:برای دسترسی مردم به برق باید راه ها بازشود.
وی تاکید کرد :سعی خواهیم کرد تافردا مشکلات این استان حل شودو وضعیت این استان به حالت عادی برگردد.

نوبخت گفت:برای جبران خسارت های ناشی از برف گیلان۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: از این میزان اعتبار، ۲۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت های مربوط به تأسیسات برق و ۳۰ میلیارد تومان نیز بابت تامین هزینه های ضروری اولیه ، بازسازی سایر زیربناها و تاسیسات عمومی آسیب دیده ناشی از برف شدید در استان گیلان است.