با صدور حکمی از سوی بهمن داراب زاده، حسن قنبرزاده به سمت سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شد.
به گزارش ندای گیلان از رشت، بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با صدور حکمی؛ حسن قنبرزاده را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب کرد.
حسن قنبرزاده در حال حاضر با حفظ سمت مدیر امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقیق در شرکت برق منطقه ای گیلان مشغول انجام وظیفه می باشد.
بهروز قربان پور ، معاون بهره برداری برق گیلان بودند که به افتخار بازنشستگی نایل شد.