شهریار وهابی، معاون مالی و پشتیبانی دخانیات گیلان به عنوان سرپرست مچتمع دخانیات گیلان منصوب و جایگزین مصطفی صابر در این سمت شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،با حکم مهدی آشتیانی، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، شهریار وهابی به عنوان سرپرست مجتمع دخانیات گیلان منصوب و معرفی شد.

پس از بازدید آشتیانی از شرکت دخانیات گیلان و حضور او در دادستانی در رابطه با پرونده مزایده املاک مجتمع دخانیات گیلان، در جلسه ای که عصر امروز برگزار شد، مصطفی صابر از سمت خود تودیع و شهریار وهابی، معاون مالی و پشتیبانی دخانیات گیلان به عنوان سرپرست مچتمع منصوب شد.

“مصطفی صابر” دیماه ۱۴۰۰ به عنوان مدیر مجتمع دخانیات گیلان منصوب شده بود.