با صدور حکمی از سوی رییس دانشگاه آزاد اسلامی «مجتبی ملکی چوبری» به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت؛محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر مجتبی ملکی چوبری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب کرد.

ملکی چوبری پیش از این عهده دار مسؤولیت معاونت توسعه و منابع دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت بوده است.

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، معاون اداری و مالی و توسعه و منابع دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد لاهیجان، فومن و شفت و نیز رشت و همچنین مسوولیت‌های گوناگون در بسیج اساتید از جمله مسؤول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان از جمله سوابق این مدیر جوان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است.

پیش از این محمد دوستار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت بود که با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه گیلان منصوب شده است.