سردار عبدالله پور تاکید کرد: تولید علم، بدون کتاب و کتابخوانی میسر نیست؛ اگر می خواهیم انقلاب اسلامی در برابر سلطه استکبار پرقدرت بایستد، راهی جز ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیست.

به گزارش ندای گیلان،سردار محمد عبدالله پور روز چهارشنبه در نشست کتابخوان فرماندهان سپاه گیلان که از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برنامه ریزی شد، افزود: متاسفانه مقوله کتاب و کتاب خوانی در جامعه مغفول مانده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدلیل وظیفه خطیر در پاسداری از ارزش های انقلاب، نگران این موضوع است.
وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی، نیازمند کنکاش و تحقیق است و اگر بخواهیم جامعه را با اطلاعات سطحی پیش ببریم، دچار مشکل خواهیم شد.
فرمانده سپاه قدس گیلان ادامه داد: می بایست تیم اندیشه ورزی برای افزودن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سبد زندگی مردم تشکیل شود و در این راستا ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
سردار عبدالله پور تاکید کرد: تولید علم، بدون کتاب و کتابخوانی میسر نیست؛ اگر می خواهیم انقلاب اسلامی در برابر سلطه استکبار پرقدرت بایستد، راهی جز ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیست.
در نشست کتاب و کتابخوان، فرماندهان سپاه استان به معرفی آثار فاخری در حوزه انقلاب اسلامی پرداختند و سردار عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان کتاب انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدها با مضمون دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطوح ملی، جهانی و تاریخی را به مخاطبان معرفی کرد.
سلسله نشست های کتاب و کتابخوان یکی از برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

 

ایرنا