عضو شورای شهر رشت گفت: باید با سبک و سیاق بومی و محلی به تغییر فضای سیما و منظر شهری بپردازیم اما همچنان در ۵۵ محله شهر شاهد آسیب های جدی هستیم

به گزارش ندای گیلان،رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت در خصوص ساخت و ساز در شهر رشت اظهار داشت: اگر قرار است در حوزه ساخت و ساز سبک و سیاق خاصی رعایت شود لازم است تا برخی از ضوابط نیز اجرایی شوند.

فاطمه شیرزاد گفت: باید با سبک و سیاق بومی و محلی به تغییر فضای سیما و منظر شهری بپردازیم اما همچنان در ۵۵ محله شهر شاهد آسیب های جدی هستیم.‌

وی خاطر نشان کرد: نباید تنها به برگزاری جلسات اکتفا کرد بلکه باید بررسی های ویژه در این زمینه به عمل آید تا بتوان به نتایج تاثیرگذار دست یافت.

سرانه فضای سبز ساختمان های رشت پایین است

شیرزاد خطاب به فعالان صنعت ساختمان گفت: این فعالان باید در حوزه های سرمایه گذاری کوچک نیز شرکت کنند زیرا مدیران شهری بسیار از این مهم استقبال می کنند.

این مسئول افزود: سرانه فضای سبز ساختمان های رشت پایین بوده که باید بیشتر به آن پرداخته شود.