سجاد باشی به دلیل ایجاد سازمان مستقل فروش در این کارخانجات و عملکرد مثبت در دوران رکود اقتصادی و کرونا بعنوان ۲۰ مدیر برگزیده حوزه صنعت و تولید لوازم خانگی کشور در سال ۹۹ انتخاب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، سجاد باشی یکی از جوانان خوشنام شهرستان فومن که به عنوان عضو هیئت مدیره و معاونت بازاریابی و فروش شرکت کارخانجات پارس در حال فعالیت است، به دلیل ایجاد سازمان مستقل فروش در این کارخانجات و عملکرد مثبت در دوران رکود اقتصادی و کرونا بعنوان ۲۰ مدیر برگزیده حوزه صنعت و تولید لوازم خانگی کشور در سال ۹۹ انتخاب شد.
برای این جوان خوشنام و آینده دار گیلانی آرزوی توفیقات روز افزون داریم.