شیرزاد با بیان اینکه سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت به لحاظ مالی با مشکلات فراوانی مواجه است گفتانتظار داریم شهردار رشت به طور ویژه نسبت به رفع کمبودها و دغدغه های سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت اقدام کند.

به گزارش ندای گیلان،رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت  با تبریک هفته بهزیستی با اشاره به نقش شهرداری رشت در مباحث اجتماعی اظهار کرد:سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و کنترل ناهنجاریها و در راستای حمایت از افراد بی بضاعت و بی خانمان راه اندازی شد.
فاطمه شیرزاد به شروع فعالیت سامانکده شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: سامانکده شهرداری رشت از سال ۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر تعدادی از زنان و مردان بی خانمان و متکدی در آن نگهداری می شوند.
وی با تاکید به انجام غربالگری ماهیانه این افراد افزود: این افراد باید به طور ماهیانه به لحاظ پزشکی تحت غربالگری قرار بگیرند تا در صورت بروز هر گونه مشکل نسبت به کنترل بیماری و درمان آنان اقدام شود.
شیرزاد با بیان اینکه سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت به لحاظ مالی با مشکلات فراوانی مواجه است تصریح کرد: این حوزه جزو آسیب های اجتماعی شهر محسوب می شود و انتظار داریم شهردار رشت به طور ویژه نسبت به رفع کمبودها و دغدغه های سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت اقدام کند و پرداخت مطالبات معوقه این حوزه در اولویت باشد.
رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با تاکید به تامین اقلام مورد نیاز سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت بیان کرد: اقلام خوراکی، پتو، بالشت و غیره از جمله نیازهای سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت بوده و انتظار داریم در این باره مساعدت بیشتری انجام بشود.
شیرزاد با اشاره به اینکه گشت فوریت های اجتماعی ۲۴ ساعته در داخل شهر مشغول گشت زنی هستند افزود: عدم تخصیص منابع مالی در راستای رفع آسیب های اجتماعی در حوزه سامانکده و گرمخانه مشکلات فراوانی ایجاد کرده و تلاش های شبانه روزی مدیریت سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت با تمامی مشکلات مالی پیش رو قابل تقدیر است.
وی به حضور و فعالیت انجمن های مردم نهاد پیرامون چنین مباحثی اشاره کرد و گفت: افرادی که دارای چنین مشکلاتی هستند جزو جامعه هدف محسوب شده و با مشارکت انجمن های مردم نهاد فعال در این حوزه می توانیم گامی موثر در راستای رفع مشکلات آنان برداریم.