سامانه جامع مصوبات و اتوماسیون شورا در هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر رشت رونمایی شد.

به گزارش ندای گیلان، مدیر فنی شرکت مهندسی تفاوت با بیان اینکه راه اندازی این سامانه از بهمن ماه سال گذشته از سوی شورا در حال پیگیری است، درباره مزیت های این سامانه توضیح داد.

مشتاقیان افزود: به محض ورود یک نامه یا طرح به دبیرخانه شورا، مکتوبه ثبت و برای بررسی در جلسات آماده می گردد و تمامی فرایند مصوبات در داخل سامانه پیش بینی شده و هر کاربر می تواند وضعیت هر نامه را مشاهده نماید.
مسئول فناوری و اطلاعات شورای شهر رشت نیز بیان داشت: از طریق این سامانه، شهروندان می توانند، به کلیه مصوبات و قوانین مرتبط با شورا و شهرداری با قابلیت جستجوی پیشرفته دسترسی داشته باشند.
سعید جعفری افزود: سامانه مذکور از جلسه هفتاد و هفتم شورا (۲۴ بهمن ۹۷) در حال اجرا می باشد.
وی در پایان گفت: شهروندان می توانند از طریق لینک سامانه مصوبات در سایت رسمی شورای اسلامی شهر رشت به آدرس www.rashtshora.ir به مصوبات و قوانین شورا دسترسی داشته باشند.