فرماندار صومعه سرا گفت: فعالیتهایی در سطح شهرستان در خصوص ساماندهی رودخانه ها و آب بندان ها صورت گرفته که اصلا راضی کننده نیست و باید اقدامات عملی در خصوص شیوه نامه آب بندان ها صورت گیرد و شتاب بیشتری بگیرد.

به گزارش ندای گیلان،جلسه ساماندهی رودخانه ها و آب بندان ها به ریاست سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

سیدجلال سیدمحمدی در این جلسه با بیان اینکه هدف از تشکیل این ستاد و ابلاغ دستورالعمل توسط استاندار  گیلان نوعی ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی فعالیتها در زمینه ساماندهی رودخانه ها، آب بندان ها است، اظهار کرد: رودخانه ها فرصتی مناسبی برای اتفاقات خوب است که در صورت عدم بهره برداری درست به تهدید تبدیل می شود. می توان در حوزه های مختلف گردشگری، زندگی اجتماعی از این نعمت به بهترین شکل استفاده کرد.

وی با بیان اینکه عمق برداشت ها از رودخانه ها، سواحل نیاز بر نظارت همگانی را بیشتر کرده است، افزود: این دستورالعمل ابلاغی ادارات مختلف را جهت همکاری و هماهنگی زیر یک چتر جمع می کند.

سیدمحمدی با بیان اینکه ساماندهی رودخانه ها و آب بندان ها بهره مندی عام المنفعه را در پی دارد، خاطرنشان کرد: فعالیتهایی در سطح شهرستان در خصوص ساماندهی رودخانه ها و آب بندان ها صورت گرفته که اصلا راضی کننده نیست.با توجه به دستورالعمل ابلاغی شیوه نامه و تاکید استاندار محترم باید اقدامات عملی در خصوص شیوه نامه آب بندان ها صورت گیرد و شتاب بیشتری یابد.

وی با بیان اینکه این یک ضعف محسوب می شود، متذکر شد:درخواست بنده اینست تحرک بخشی در این خصوص بیشتر شود.

سیدمحمدی با تاکید بر اینکه لازم است در این زمینه تحرک ایجاد شود، گفت: اقدامات باید به صورت عملیاتی و عملگرایانه باشد.

وی در خاتمه اظهار کرد: باید نسبت به جذب سرمایه گذار و رفع موانع در حد اختیارات اقدام شود.