شهردار رشت در بازدید از آکادمی فوتبال این شهرداری در پارک شهر از تلاش برای ایجاد زمین های ورزشی در مناطق پنجگانه شهرداری رشت خبر داد.

به گزارش ندای گیلان، ناصر حاج محمدی از آکادمی فوتبال شهرداری رشت در زمین ورزشی شادروان ناصر پرشاد در پارک شهر بازدید کرد و با دست اندرکاران، بازیکنان، هنرجویان و خانواده های آنها به گفت وگو پرداخت.

شهردار رشت در این بازدید با قدردانی از خانواده های بازیکنان این آکادمی فوتبال، نوید داد که شهرداری رشت درصدد است تا در مناطق پنجگانه زمین های مستعد را شناسایی و تبدیل به مجموعه های ورزشی نماید.

دکتر حاج محمدی با اشاره به اینکه ایجاد زمین های ورزشی در محلات مختلف می تواند در پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، کشف استعدادهای ورزشی و تلاش برای معرفی آنها به تیم های استان موثر باشد، گفت: یکی از اهداف مهم شهرداری ها تلاش برای بالا بردن روحیه نشاط و شادابی اجتماعی است که بهترین اقدام در این جهت تلاش برای نهادینه کردن ورزش های همگانی در جامعه است.

وی گفت: شهرداری خود را موظف می داند بسترها و زمینه های فعالیت ورزشی نوجوانان و جوانان را در جامعه فراهم آورد.